Välkommen!

Vi vill att vår kyrka ska vara en generös gemenskap med utrymme för så väl tro som sökande, för så väl kampen med livet som för glädjen över allt, för så väl mötet människor emellan liksom för det stora och viktiga gudsmötet. Därför är våra samlingar öppna för alla som vill komma.

Fira gudstjänst med oss i hemmet!

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Från och med söndag den 29 mars, fram till dess vi kan samlas i vår kyrka igen, sänder vi våra gudstjänster via nätet. Söndagens tema är: Jesu återkomst.

OBS! VÅRA OFFENTLIGA SAMLINGAR STÄLLS IN UNDER APRIL MÅNAD. (GÄLLER ÄVEN SÖNDAG DEN 29 MARS.)

P.g.a. regeringens beslut att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till högst 50 besökare och p.g.a. att vi uppmanas vara extra försiktiga i det läge som råder med anledning av risken för smittspridning av coronavirus ställs våra samlingar in under april. Detta för att vi vill vara så rädda om varandra vi kan. Dock fortsätter vi att fungera som församling. Om du vill veta mer om det finns info här. Dessutom webbsänder vi våra gudstjänster så att du kan fira din gudstjänst därhemma varje söndag.

En hälsning från vår omsorgspastor

Information med anledning av coronaviruset

Här finner du information av hur vi ser på och hanterar den uppkomna situationen omkring coronaviruset och smittspridning.

Vi vill vara församling för varandra!

En del verksamhet skjuts på framtiden tills vidare. Nu får vi upptäcka nya sätt att finnas till för varandra. Kanske behöver du prata med någon. Ett telefonsamtal sprider ingen smitta, men bryter isolering och ibland t.o.m. förtvivlan. Läs mer om hur du kan kontakta oss här.

Vill du hjälpa till?

I den situation vi nu befinner oss i uppstår nya behov. Det kanske inte ens är möjligt för alla att gå och handla mat och annat. Det betyder att vi också kan hitta nya sätt att stödja varandra. Kanske vill du göra en viktig insats. Klicka på länken så kan vi berätta mer om hur detta skulle kunna se ut.

Vill du att någon ber för dig, eller för någon annan?

Vi använder en del av vår gudstjänst åt att be för bönemännen du vill dela med oss, omkring situationen med coronavirus, eller något annat. Allt är välkommet. Skicka ett mail, ett SMS eller ring. Här finner du våra kontaktuppgifter. Själva ber vi gärna med profeten Habackuk: “Herre, jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro din barmhärtighet.” (Han 3:2) Vill du ha hjälp att finna ord för din bön finns även en bön att be här.

Det händer i Tabernaklet

Inget evenemang hittades!

. . .

Besök oss på Facebook